Extern Nieuws

Externe Berichten 2017

Alweer nieuwe vondsten in Zuiderloo

Op de laatste dag, dat de archeologen de mogelijkheid hadden opgravingen te doen in het te bebouwen gebied van Zuiderloo, is er toch nog een waterput gevonden. De put zit vol met houten gebruiksvoorwerpen
uit de Romeinse tijd.
Uit de grote hoeveelheid aangetroffen putten in dit gebied kan worden opgemaakt, dat er intensieve bebouwing is geweest in de 2e en 3e eeuw na Christus. Dit duidt erop dat hier een hele grote nederzetting moet zijn geweest.

Bron: NH Nieuws 22 juli 2017


Bijl van 3000 jaar oud ontdekt
Er is weer een archeologische topvondst in Zuiderloo gedaan. In dit gebied, waar nieuwbouw zal plaatsvinden, werd een ongeveer 3000 jaar oude bronzen hielbijl zonder steel gevonden die nog nooit is gebruikt. Het was waarschijnlijk een heel bijzonder offer uit dankbaarheid voor de goden. Een hielbijl wordt gekenmerkt door de toevoeging van een dwarsrichel die diende als stopper voor de steel.

 

Bronzen hielbijl

Bron: NH Nieuws 27 juni 2017


Bijzondere grafheuvel ontdekt uit de bronstijd

Bij opgravingen aan de Krommelaan in Heiloo hebben archeologen een grafheuvel gevonden van 3000 jaar terug. De plek waar gezocht wordt, heeft een rijk verleden. Er werd verwacht dat er het één en ander gevonden zou worden. Maar een grafheuvel is wel heel uniek.

Volgens archeoloog Silke Lange, die het onderzoek leidt, is dit een bijzonder strandwalgebied. Vanaf de steentijd hebben mensen deze omgeving verkend en bewoond. Eerder werden in dit gebied akkers, waterputten en boerderijen ontdekt, maar ook een stuk landschap dat heel bewust is ingedeeld met greppels, offerkuilen en grafheuvels.

Opgravingen

Opgravingsterrein

Bron: NH Nieuws 21 juni 2017, Foto’s: Marjorie Noë


Nieuwe Straatnamen

Op 14 maart 2017 heeft ge Gemeente Heiloo besloten tot de volgende nieuwe straatnamen in Zuiderloo: Sleedoorn, Vogelkers, Veldesdoorn, Zomereik, Wintereik, Jeneverbes en Wegedoorn.
Men sluit hierbij aan bij eerdere naamgevingen van straten in Zuiderloo.
De straatnaam Nicolaas Blokkerlaan zal worden doorgetrokken naar de richting Krommelaan.
De straatnaam Haagbeuk zal worden doorgetrokken naar de richting Vennewatersweg

Bron: Gemeente Heiloo 14 maart 2017


Verdere afbraak in Heiloo

Recent is men begonnen met de afbraak van Industrieterrein Oosterzij om plaats te maken voor nieuwbouw.
Inmiddels is het multifunctioneel gebouw aan De Overtoom, gelegen op Landgoed Willibrordus, geheel afgebroken. Dit gebouw stond op de vroegere plek van het St. Jozefpaviljoen, waarin onder andere de gesloten opname-afdeling en ziekenzaal zich bevonden.

De Overtoom

Industrieterrein Oosterzij

Bron: Oud Heiloo 10 maart 2017


Politiek buigt zich over de houtwallen

Onlangs is gebleken dat deze keer houtwallen zijn verwijderd in het nieuwe bouwplan Oosterzand. Dit gebied vindt men terug tussen de Oosterzijweg – Kennemerstraatweg – Ypesteinerlaan.
Het rooien van die houtwallen is in september al gebeurd, nota bene in nauw overleg met de gemeente Heiloo, de grocnafdelingen en de afdeling monumenten. En dit alles ook na de toezegging aan de Historische
Vereniging Oud Heiloo de houtwallen voortaan te ontzien. Daarbij komt ook het ontbreken van de informatievoorziening aan de commissie Openbare Ruimte en het gebrek aan communicatie met belanghebbenden.
Om onder meer inzicht te verkrijgen in de feiten, het proces en het beleid ten aanzien van de houtwallen en zo nodig aanzet geven tot nieuw beleid gaat de politiek van Heiloo zich hierover buigen.

Bronnen: Noordhollands Dagblad 31 december 2016 en 13 januari 2017


Greppels van 4000 jaar oud langs A9 gevonden

Ten westen van de A9 bij Hciloo zijn resten gevonden van greppels die zo’n vierduizend jaar geleden zijn
gegraven.
Niet op de strandwal waar de dorpen Heiloo en Limmcn nu op liggen, maar in de strandvlakte ten
oosten daarvan. Dit zijn de oudste sporen van bewoning die tot nu toe op de strandvlakte zijn gevonden.
In een van de greppels is een grote complete pot gevonden, die waarschijnlijk met opzet is begraven.

Bron: Noordhollands Dagblad 12 januari 2017


Vorige pagina klik href=”archiefex2016.html”>HIER

Voor eerdere externe berichten: raadpleeg “Nieuws – Archief Extern – Archief Extern 2016 enz.”.